Tilfredse kunder udgør fundamentet i Kracon ApS.
Sådan skal det blive ved med at være.

Derfor er vi meget grundige, når vi vælger, hvilke kunder vi vil samarbejde med, og hvilke opgaver vi løser.der er nemme at have med at gøre.

Når vi får nye kunder, er den faste procedure:

 1. Du kontakter os

  og taler typisk med indehaver Svenne Krap. Her fortæller du om problemet eller det, du gerne vil have bygget eller justeret

 2. Vi udfordrer dig

  og sikrer, at dit eget forslag til en løsning også er hensigtsmæssig. Både i forhold til hvad det rent teknisk vil kræve at løse opgaven, og hvad der vil fungere bedst i praksis, når opgaven er løst. Vi vurderer naturligvis også, om problemet kan løses bedre på anden vis. Denne samtale tager typisk en halv til en hel time

 3. Vurderer vi, at vi kan få et godt og stabilt samarbejde,

  og er der tale om en større opgave, beder vi dig om at beskrive dit behov og forslag til løsning mere detaljeret. Har du brug for assistance eller rådgivning til at definere behovet, er det muligt at tilkøbe denne hjælp. Er der tale om en mindre opgave, kan vi som regel aftale processen allerede i telefonen

 4. Vurderer vi, at vi kan få et godt og stabilt samarbejde, ved større opgaver kontakter vi dig cirka en uge efter,

  du har defineret detaljerne i opgaven, så vi kan give dig en vurdering af, hvad opgaven vil kræve. Vi fortæller både, hvor mange konsulenttimer, vi forventer, opgaven vil tage, og hvor lang tid opgaven vil forløbe over. Allerede her sætter vi et konsulentnavn på, så du kan danne dig et indtryk af, hvem der eventuelt kommer til at løse opgaven for jer Vurderer vi, at opgaven vil kræve mere af jer, end I kan tjene ind på den, udfordrer vi jer gerne og finder ud af, om en anden løsning vil være mere hensigtsmæssig

 5. Har du spørgsmål

  eller forslag til ændringer, drøfter vi disse. Det er også muligt at tilføje eller fjerne funktioner

 6. Når vi er enige

  om, hvad opgaven består af, aftaler vi en startdato, og du får et prisoverslag

Grundigt forarbejde og delmål
sikrer stabile resultater

Mange it-projekter lykkes ikke, fordi leverandørerne lægger en meget omfattende it-strategi fra starten og følger planen slavisk herefter. Det er altid bekvemt, når det er muligt at forudsige 100 % præcist, hvad der skal ske, så man kan planlægge efter det. Imidlertid er det ikke altid muligt med it. Især ikke med de større projekter. Så hvis vi følger vanlig ”udbudsmodel” og lægger os fast på det hele på en gang, sker der ofte netop det, at overraskelserne kommer til sidst, hvor det er meget sværere at regulere.

Sådan foregår det ikke hos os.
Vi foretrækker i stedet indledningsvist at planlægge det overordnede mål. Herefter kan vi arbejde os hen imod det i mindre faser, så vi altid kan nå at justere løbende og tilpasse os den aktuelle situation. Hvis vi finder bedre løsninger, mens vi arbejder med opgaven, drøfter vi dem med jer, hvorefter vi kan justere planen.

Samtidig vil vi gerne planlægge langsigtet på de punkter, hvor det kan lade sig gøre.
Derfor foretrækker vi at kende jeres konkrete plan både her og nu og på længere sigt, samtidig med at vi gerne vil kende jeres samlede budget. Det kræver selvfølgelig et større overblik indledningsvis, men den indsats er godt givet ud, fordi det grundige forarbejde er forudsætningen for, at vi kommer sikkert i mål og slipper for at blive forstyrret undervejs for at tage stilling til detaljer, vi kunne have forudset.

Samtidig anbefaler vi, at I budgetterer efter, at jeres nye softwareløsning skal tilpasses fremadrettet, så den kan blive ved med at gavne jer. Når vi sørger for at justere løbende, sikrer vi både, at løsningen er 100 % korrekt hele tiden, og samtidig undgår vi at blive nødt til at lave radikale ændringer på et senere tidspunkt. Vi hjælper jer selvfølgelig gerne med de rette udregninger, så I kan budgettere så præcist som muligt.

Har du spørgsmål til,
hvordan vi kan løse jeres opgave?

Du kan læse vores faste procedure her. Du er også altid velkommen til at ringe 31 313 818 eller sende en mail med spørgsmål