Har I brug for hjælp til at drifte jeres systemer?

Systemadministration består af
tre principielle opgaver:

 1. Overvågning
 2. Opdateringer
 3. Backup

En klassisk it-opgave, der indledningsvis kræver en grundig analyse for at vurdere, hvilken løsning der vil være den rette, og efterfølgende kræver systematik og grundighed. En opgave, vi i Kracon ApS har stor erfaring med, som også er kendt som sysadm eller serverdrift. Skal vi også hjælpe jer?

Som alt andet har jeres it-infrastruktur også brug for, at I løbende får systemerne gennemgået. Jo flere gange vi gennemgår noget, jo større sandsynlighed er der for, at vi opdager steder, hvor vi kan justere yderligere. Samtidig evaluerer vi, om systemerne bliver brugt, som de skal.

Måske er det tid til at finde en bedre løsning.

Systemadministration består af
overvågning og backup

En del af overvågningen kan altid automatiseres, og det sørger vi selvfølgelig for at sætte i gang. Imidlertid kan automatisk overvågning kun kontrollere faktorer, vi kan identificere på forhånd. Eksempelvis om

 • der er plads eller ressourcer nok
 • vi har haft den aktivitet, vi regnede med
 • nogen har foretaget nogle fast definerede handlinger

Samtidig tjekker vi jeres logfiler grundigt for at overvåge mulige fejl, som vi ikke kan overvåge automatisk. På den måde kan vi også verificere, at den automatiske overvågning virker, som den skal. Lidt ligesom hvis I har en runderende vagt i virksomheden, der både tjekker, at alarmsystemet virker, som det skal, og om det er angrebet på en ny måde. Som regel bliver vi heldigvis bekræftet i, at alt er i den skønneste orden.

Backup er naturligvis også en fast del af systemadministration, da data er grundlaget for hele jeres forretning. En backup skal derfor ses præcis som en forsikring, der skal tilpasses netop jeres trusselsbillede. Det rådgiver vi jer gerne om, ligesom vi kan stå for den praktiske opbevaring heraf i form af en online backup. Og vi passer lige så godt på jeres data, som vi passer på vores egne. De løbende opdateringer er også en stor del af systemadministration, fordi de forbedrer it-sikkerheden og fjerner irriterende småfejl som eksempelvis software, der går ned eller opfører sig mærkeligt. Store opdateringer foretages kun, hvis det system, I allerede har, ikke kan opdateres, eller hvis det nye kan noget, der vil forbedre jeres situation markant. For der er jo ingen grund til at ændre på noget, der virker eller komplicere opgaven yderligere.

Hele vejen gennem processen er vi i tæt dialog med jer og giver vores kyndige it-rådgivning.

Hjælp til at vælge de rette systemer

Når I har brug for helt nye systemer eller programmer, kan vi også hjælpe jer med indkøb og opsætning. Udover de tre faste systemadministrationsopgaver overvågning, opdateringer og backup, betyder planlægning, it-strategi og systemdesign også meget her, så vi sikrer, at de nye it-løsninger passer til de eksisterende.

Ønsker I ikke selv at have maskinerne eller hoste i skyen, tilbyder vi it-hosting af fysiske eller virtuelle maskiner.

I Kracon ApS har vi særligt gode erfaringer med følgende fokusteknologier:

 • Linux
 • Postgresql
 • Postfix
 • NGINX

Herudover arbejder vi også tit med Windows, Mysql og Apache.

Hvis I bruger programmer, som vi eller andre udviklere har udviklet til jer, vil vi selvfølgelig også servicere dem, ligesom vi kan hjælpe med at planlægge, hvad der skal skiftes ud.

Vi kan hjælpe jer med systemadmin på to måder:
 1. I kan få en fast aftale, hvor vi løbende hjælper jer med alle jeres it-opgaver eller udvalgte af dem
 2. Vi kan hjælpe jer ad hoc, når I har brug for denne særlige spidskompetence indenfor it-support,
  selv om I løser de øvrige it-opgaver selv

Når vi løser systemadministrative opgaver, kan vi enten løse dem i jeres virksomhed eller fra vores egen adresse, alt efter hvad I foretrækker.

Har du spørgsmål til,
hvordan vi kan løse jeres opgave?

Du kan læse vores faste procedure her. Du er også altid velkommen til at ringe 31 313 818 eller sende en mail med spørgsmål