Har I ikke styr på jeres data, har I svært ved at svare på spørgsmål om forretningen

Derfor risikerer I at miste vigtig viden om kunder, ordrer, udstyr, medarbejdere eller lignende. Det kan nemt give jer et stort tab.

Ofte har I brug for hjælp til databaserne, hvis I har indført en ny ydelse eller procedure. Men det kan også være en god ide at få gennemgået databaserne, hvis I aldrig har fået dem opsat korrekt.

Med databaseydelsen sikrer vi, at strukturen og håndteringen af data opsættes korrekt, og det gør, at I enten kan spare mange penge, fordi jeres medarbejdere bruger mindre tid på opgaverne, eller at I kan frigive jeres medarbejdere til andre formål.

Sådan arbejder databaserne for jer

Når databaserne er sat rigtigt op, kan de hjælpe jer med at løse mange opgaver. Det kan være

  • håndtering af varer, alt efter hvor de ligger på lageret
  • registrering af sygdom. Herunder at sikre, at I får indberettet sygdom korrekt, så I får den rette kompensation og holder sygesamtaler på de rette tidspunkter
  • overvågning af, hvor der bliver spidsbelastninger på fabrikken, så I kan nå at sætte ind med ekstra ressourcer i tide og undgå en flaskehals
  • en oversigt over, hvor mange penge banken har udbetalt en bestemt dag

Når I har styr på data, har I altid overblikket over fakta. Det gør det let for jer at forebygge. Databaseydelsen kan inddeles i to: De planlagte og langsigtede opgaver og de akutte, som oftest kan løses hurtigt. Er vi hyret ind til udvikling af nyt system eller videreudvikling af det, I har, går vi systematisk til værks og begynder med at lægge strategien for, hvilke data I søger. Det sker typisk som en del af en udviklingsopgave, hvor data- og programmøropgaverne hænger sammen.

Ved de akutte opgaver, lokaliserer vi problemet hurtigst muligt, så vi kan få det rettet. Herefter hjælper vi jer med at lægge en fremtidig strategi, så I undgår problemet fremover.

Har du spørgsmål til,
hvordan vi kan løse jeres opgave?

Er du meget velkommen til at ringe til os på 31 313 818 eller sende en mail